Bel ons voor al je vragen

Jeugd

Wij streven ernaar om een kind een omgeving en klimaat te bieden waar hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen tot het individu, binnen een passende omgeving met leeftijdsgenoten. 

Missie

Zorgboerderij de Buorren biedt zorg aan kinderen van 4-12 jaar met een hulpvraag op het gebied van een licht verstandelijke beperking, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Er wordt zorg op maat geleverd in de vorm van naschoolse opvang, weekendopvang en vakantieopvang. Wij vinden het belangrijk dat het kind een zinvolle tijd beleeft in een prettige en veilige omgeving, waarbij iedereen met respect behandeld wordt. Ieder mens is uniek en heeft recht op een plek waar hij of zij wordt geaccepteerd en zich waardevol voelt. Binnen zorgboerderij de Buorren wordt er laagdrempelig gewerkt aan de individuele zorgvraag. 

Er is voldoende ruimte om allerlei activiteiten te ondernemen. Er kunnen kleine klusjes worden verricht, de dieren kunnen worden gevoerd of er kan geholpen worden in de keuken. We proberen ons aan te passen aan de wensen van het kind. Daarnaast zijn er zowel binnen als buiten genoeg
mogelijkheden om te spelen. Zorgboerderij de Buorren heeft onder andere een eigen speeltuintje en een trampoline.

Visie

Op zorgboerderij de Buorren worden kinderen aangesproken op hun mogelijkheden. De kwaliteiten in het kind worden benadrukt. Het bieden van maatwerk is een uitdrukking die regelmatig terugkomt op de zorgboerderij. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kind en hun systeem proberen de begeleiders het kind te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Dit doen wij door het bieden van een warme, veilige en huiselijke sfeer.

In de weekenden en vakanties worden verschillende activiteiten georganiseerd. Deze worden afgestemd op de belevingswereld en ontwikkeling van het kind. Daarnaast wordt het kind middels deze activiteiten uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen zoals onder andere samenwerken en communicatie.

In overleg met ouders en eventuele betrokken hulpverlening, stellen we een individueel plan op met leerdoelen waarbij we aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van het kind. 

Binnen zorgboerderij de Buorren wordt gewerkt met de methodiek ‘geef me de vijf’.

Kom in contact