Bel ons voor al je vragen

18+ beschermd wonen

Groepswonen 18+

Zorgboerderij de Buorren is er voor jongeren met psychische problematiek, gedragsproblematiek, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Graag verwelkomen wij deze jongeren als ze een zorgvraag hebben op een of meerdere levensgebieden. De leeftijd van onze doelgroep varieert van +/-17 jaar tot +/- 30 jaar voor beschermd wonen.


In het pand van de Buorren is een grote gemeenschappelijke woonkamer waar de groepsmomenten plaatsvinden en zijn er 8 studio’s beschikbaar. De studio bestaat uit een eigen woonoppervlak met eigen badkamer inclusief douche en toilet en een keukenblok zonder kookvoorziening. Deze studio’s lenen zich uitstekend voor de doelgroepen beschermd wonen(WMO) en langdurig wonen(WLZ VG 3 en 4). De focus ligt op veiligheid, bescherming, stabilisatie en het herstel van de bewoner. Om voldoende aan te kunnen sluiten bij de behoefte, is het van belang dat er bij de start een bepaalde mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid is. Wanneer er sprake is van een WMO indicatie is het van belang dat het perspectief richting zelfstandig wonen aanwezig is. De bewoner is in staat tot het aanleren of vergroten van vaardigheden die de zelfstandig- en zelfredzaamheid bevorderen.

Zorgwoning 18+​

Jongeren vanaf 18 jaar met een WLZ (VG 3 en 4) krijgen de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen wonen met nabijheid van zorg op het erf van Zorgboerderij de Buorren.

Binnen deze zorgwoning bieden wij naast ons gebruikelijke zorg ook zorg op maat. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig om op terug te vallen en waarmee de bewoner gedurende dag meerdere contactmomenten heeft. Samen met de begeleiding wordt gekeken naar de zorgvraag. Zo bieden wij ondersteuning in bijvoorbeeld ADL, administratie, huishoudelijke taken en een zinvolle dag invulling. 

De zorgwoning bestaat uit een eigen woonkamer met keuken en kookvoorziening, een eigen badkamer met douche en toilet en een aparte slaapkamer. 

Missie

Het bieden van een veilige haven voor kwetsbare jongeren en volwassenen, het bevorderen van de zelfredzaamheid en te komen tot volwaardig, krachtig burgerschap.

Door de focus te leggen op een zinvolle dag invulling, positieve benadering en het uitstralen van vertrouwen willen we hen zoveel mogelijk op weg helpen naar een stabiele toekomst. Voor ons is elke bewoner een uniek mens met eigen talenten die soms op weg moet worden geholpen om deze talenten in zichzelf te ontdekken en vervolgens te ontplooien. 

Visie

Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, hobby’s. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Niet ieder mens heeft de kans op te groeien in een kansrijke omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken en problemen. De visie van de Buorren is dat elke bewoner zich ontwikkelt tot een zelfstandig en zelfredzaam persoon die verantwoordelijkheid durft te geven en te nemen. Dit doen wij door naast de bewoner te gaan staan waardoor hij/zij de mogelijkheid ervaart om op zoek te gaan naar zijn eigen talenten. Het team van de Buorren vindt het belangrijk om de bewoner in hun kracht te zetten en te leren om, in plaats van in onmogelijkheden, te denken in mogelijkheden.

Binnen zorgboerderij de Buorren wordt gewerkt met de methodiek ‘geef me de vijf’ en het Waaiermodel.

Kom in contact