18+ beschermd wonen

18+ beschermd wonen

18+ beschermd wonen

In het pand waar 18+ wonen opgestart zal worden, zijn 8 studio’s beschikbaar, wat zich uitstekend leent voor de beoogde doelgroep. De doelgroep waar wij ons op willen richten zijn jongeren vanaf 18 tot 35 jaar met een diagnostiek o.a. in ASS, ADHD, LVB en hechtingsproblematiek. Om voldoende aan te kunnen sluiten bij de behoefte is het van belang dat er wel een bepaalde mate van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het perspectief richting zelfstandig wonen aanwezig is. 18+ wonen wordt gefinancierd vanuit de WMO en WLZ, waarbij de financiering ondergebracht wordt bij BEZINN (Boer en zorg in noord Nederland). 

Middels de 18+ wonen locatie willen wij voor dit soort jeugdigen een geschikte setting bieden waarin met hen verder gewerkt zal worden naar zelfstandigheid. Dit maakt ook dat de studio’s hier perfect op aansluiten; zo wordt er een vorm van eigen huishouden nagebootst en hebben de toekomstige bewoners de mogelijkheid om te ervaren hoe het is om tot op zeker hoogte, zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte aanwezig met volledige keuken waar groepsactiviteiten gedaan kunnen worden, maar waar ook ruimte is voor samen koken etc. Onze expertise zal zich dan ook vooral richten op een stuk training naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid en waar nodig een stuk psycho-educatie. Op deze locatie kan per dag gekeken worden in hoeverre het nodig is of er een slaapdienst aanwezig is. Dit wil zeggen; Mocht gezien het welzijn (behoefte) van de cliënt nodig zijn, dan wordt de slaapdienst ingezet. Mocht door de positieve ontwikkeling op het gebied van zelfstandig- en zelfredzaamheid een slaapdienst niet nodig zijn, dan zal deze niet aanwezig zijn op locatie. Wel is er dan een achterwacht bereikbaar. 

De locatie is voor deze doelgroep erg geschikt door de vele mogelijkheden; “thuis” de prikkels verwerken in een rustige omgeving en in de stad zijn alle voorzieningen die wellicht nodig zijn en waar de cliënt zelfstandig naar toe kan reizen.