Slide

Dotinga State zorg

logo dotinga state

MISSIE EN VISIE DOTINGA STATE ZoRG

Missie

Dotinga State zal zich naast het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg zich gaan richten op het creëren van een stabiele omgeving waar kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen. Volgens Dotinga State hangt het leveren van kwaliteit nauw samen met de vertrouwensband die er is met de kinderen. Door een dagprogramma op te stellen, persoonlijk begeleider toe te wijzen aan kinderen, duidelijke huis-en leefregels op te stellen en de kinderen te betrekken in beslissingen door middel van een cliëntenraad zorgen wij ervoor dat kwaliteit niet alleen een streven is, maar ook bewerkstelligd wordt. Daarnaast worden cliënten betrokken bij het opstellen van de zorgplannen (doelen worden met hen opgesteld). Ook hebben ze de mogelijkheid om aan te sluiten bij het schrijven van de dagrapportages.

Visie

Dotinga State is een woonvoorziening voor kinderen die een veilig thuis nodig hebben en waar zij zich kunnen ontwikkelingen om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Dotinga State staat dan ook voor het leveren van kwaliteit, veiligheid en zekerheid. Wij streven ernaar om een kind een plek te bieden waar hij zich optimaal kan ontwikkelen tot het individu die hij of zij is, binnen een passende omgeving met leeftijdgenoten. Er is voor gekozen om binnen Dotinga State Zorg b.v. eclectisch te werken. De hoofdmethodiek waar Dotinga mee werkt is Oplossingsgericht Werken. Daarnaast zal er gewerkt worden vanuit de methodieken; Ervarend Leren, Geef me de 5 en Triple P. Door het eclectisch werken zorgen wij ervoor dat kinderen met zeer diverse problematiek op een manier benaderd en opgevoed kunnen worden waarbij wij de historie van het kind in acht nemen en aan sluiten op de behoefte.

BEZETTING

Voor iedereen een plekje

Woonopvang jeugd

ONS PROCES

Stap voor stap naar goede zorg

Wij zijn er om jou van zorg te ontzorgen.

01
Gradation Image
Opvang Aanvragen
Klik op de groene knop "Opvang Aanvragen" bovenaan de website en laat ons weten waarmee we je kunnen helpen.
02
Gradation Image
Intakegesprek
We gaan met je in gesprek om te kijken wat we voor je kunnen betekenen
03
Gradation Image
Planning
We gaan samen afspreken wanneer en voor hoelang er zorg verleend moet worden
04
Gradation Image
Klaar
Alle afspraken zijn gemaakt en de juiste toepassing van zorg is bekend dus we kunnen u nu volledig helpen

TEAM DOTINGA STATE ZORG

Maak kennis met ons team

Al onze zorgverleners zijn gediplomeerde professionals.

CONTACT MET DOTINGA STATE ZORG

Contactgegevens Dotinga State zorg

Algemeen telefoonnummer groep
Tel. 058 30 30 921 en 06 14 29 41 75 (Altijd bereikbaar)
Teamleider
Jannick 06 13 48 61 16 jannick@dotingastatezorg.nl Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00-16:00
Leidinggevende
Marieke 06 82 20 60 34 marieke@dotingastatezorg.nl Bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 9:00 – 16:00 uur
Beleidsmedewerker
Ivanka 06 82 88 78 73 ivanka@dotingastatezorg.nl Bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09:00-16:00
Orthopedagoog
Janine 06-39185313 janine@dotingastatezorg.nl Bereikbaar op woensdag en één keer in de twee weken op donderdag van 9:00 – 16:00 uur
Facturering, HRM en beleid
Klaas-Auke 06 82 78 69 10 Klaas-auke@dotingastatezorg.nl Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00 – 16:00 uur
Administratie
Finance@dotingastatezorg.nl Bereikbaar op dinsdag van 10:00 – 16:00 uur
Eigenaar
Marten Hoekstra 06 17 97 24 43 marten@de-buorren.nl Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00 – 17:00 uur

Kwaliteitskeurmerk

Client Logo