2014-10-03 09.57.56

Palet Zorgboerderij de Buorren kleinschalig wonen

Palet huurt de achterzijde van de boerderij op het erf van zorgboerderij de Buorren.

De Palet zorgboerderij De Buorren is een boerderij in Blessum onder de rook van Leeuwarden. Er wordt nog volop geboerd, er is een dagactiviteitencentrum en voor ouderen met dementie is er een woonplek. 

Zelf keuzes kunnen maken en leven in eigen stijl is voor iedereen belangrijk. Ook voor mensen die door dementie of een somatische (lichamelijke) aandoening niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Met begeleiding en 24-uurszorg creëren we een woonsituatie waarbij de wensen en behoeften van bewoners het uitgangspunt zijn. Een normale, huiselijke sfeer met de begeleiding en zorg die nodig is. En de mogelijkheid om van het buitenleven en de dieren op de boerderij te genieten!

Kleinschalig wonen bij Palet Zorgboerderij De Buorren, betekent wonen in een kleine groep (maximaal 8 bewoners). De bewoner heeft een eigen kamer met kitchenette en sanitair. In de boerderij is een grote huiskamer, waar gezamenlijke activiteiten plaatsvinden en waar met elkaar geleefd wordt (inclusief koken). Zo wordt er vorm gegeven aan de benodigde dagstructuur. De bewoner behoudt de autonomie, blijft actief en kan contacten leggen  met andere bewoners. Het geeft een gevoel van veiligheid en gezond leven. We bieden activiteiten, diensten en specialistische behandelingen, zodat er wordt voorzien in alles wat er nodig is.

Adres:
Palet Zorgboerderij De Buorren
Buorren 4
9032 XC Blessum

https://www.paletgroep.nl/

 

2014-10-03 12.03.14