Vacatures personeel

Collega’s Gezocht!!

Zorgboerderij de Buorren biedt doordeweeks naschoolse opvang en ‘s weekends logeeropvang aan kinderen van 4 tot 18 jaar met gedragsproblematiek en/of een (licht)verstandelijke beperking. Zorgboerderij de Buorren is per direct op zoek naar een nieuwe collega!

Het betreft in eerste instantie vakantiewerk als sociaal pedagogisch medewerker. Er zijn twee vaste weekenden per maand waarin je wordt ingepland. Wellicht zijn er in de toekomst mogelijkheden tot uitbreiding. Naast het werken op de groep bestaat er de mogelijkheid om door te groeien tot persoonlijk begeleider van een aantal cliënten.

Doel van de functie
Het bevorderen van een goede leefsituatie binnen de instelling. Voert daartoe de (dagelijkse) verzorging en begeleiding van de cliënten uit.

Taken

 • Behoeften signaleren
 • Activiteiten en werkwijze mede vormgeven
 • (Gezamenlijke) activiteiten en werkzaamheden uitvoeren en begeleiden
 • Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.
 • Behandelplan uitvoeren

Vereiste kennis en vaardigheden

 • MBO 3 of 4 werk- en denkniveau, salarisschaal 4-6 CAO Sociaal Werk.
 • Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten
 • Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt.
 • Stimuleren en motiveren van cliënten en het creëren van een goede sfeer
 • Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij
 • Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van rapportages
 • Probleemoplossend vermogen

Soort dienstverband: Bepaalde tijd minimaal 8 uur per week

Soort dienstverband: Deeltijd, Bepaalde Tijd

Bij interesse stuur een mail naar: marieke@dotingastatezorg.nl/klaas-auke@dotingastatezorg.nl