untitled - kopie

Jeugd: wonen en crisisopvang 24-uurszorg

Dotinga State Zorg biedt wonen aan jeugdigen die niet meer thuis kunnen/mogen wonen. Met als hoofddoel na begeleiding en behandeling van externe partijen, terugkeren naar huis. Dotinga State Zorg bestaat uit twee woongroepen, de eerste groep bestaat uit jongens van 6 tot 18 jaar, de tweede groep uit meiden van 6 tot 18 jaar.

De doelgroep wonen is per oktober 2018 verhuisd naar een nieuwe organisatie, Dotinga State Zorg BV. (eigenaar Marten Hoekstra).
Contactgegevens: Dotinga State Zorg tel. 0583030921 of mail: aanmelding@dotingastatezorg.nl

Vragen over plaatsingen of algemene vragen kunnen via bovenstaande gegevens worden gesteld.

Gepubliceerde certificaten hebben alleen betrekking op VOF Zorgboerderij de Buorren. Deze gelden niet voor Dotinga State Zorg B.V.